Voor wie? Klachten waarmee u zich kunt aanmelden Hoe wordt er in deze praktijk gewerkt? Over mij TherapieŽn De behandeling, tarieven en bereikbaarheid Heeft u vragen?


drs Lucienne ToonenZorgverzekeringen
De praktijk heeft met alle zorgverzekeringen een contract.
 • Zilveren Kruis
 • Multizorg
 • Friesland
 • DSW
 • VGZ
 • CZ
 • Menzis
 • ONVZ
 • ASR
En alle zorgverzekeringen die hiermee gefuseerd zijn.

De behandeling
Doordat de behandeling probleemgericht is, duurt cognitieve gedragstherapie over het algemeen kort. Voor veel emotionele problemen zijn in de cognitieve gedragstherapie speciale methoden ontwikkeld. Doelstelling van de therapie is om te zorgen voor een blijvend effect.

Bij aanvang wordt er een intake afgenomen, vervolgens wordt er in onderling overleg een behandelplan opgesteld. Tevens zal er diagnostiek afgenomen worden. De diagnose zal gesteld worden door uw behandelaar en met u afgestemd worden. Tijdens de behandeling zal er in overleg de voortgang gemonitord worden, afhankelijk van de problematiek zal dit in de meeste situaties een voormeting, tussenmeting als een nameting zijn.

Tijdens de gesprekken vindt er evaluatie plaats, over hoe u de behandeling ervaart, wat de behandeling u brengt, wat u eventueel mist, of er meer of andere hulpvragen zijn etc. Deze evaluatiegesprekken zullen plaatsvinden na 2, 5, 8 gesprekken en aan het einde van de behandeling.

Een gesprek duurt plusminus 45-60 minuten. Het hangt van uw klachten en behoeften af.

Wie is uw aanspreekpunt?
De behandelaar is uw aanspreekpunt.

Hoe en wanneer wordt de verwijzer geÔnformeerd?
De verwijzer wordt geÔnformeerd in overleg met u. In de meeste situaties kan dit plaatsvinden wanneer het toch beter blijkt te zijn dat u behandeld moet worden door een andere psycholoog of instelling. Wanneer medicatie een hulpmiddel kan zijn. Eventueel na de intake en einde van de behandeling.

Hoe wordt er omgegaan met uw patiŽntgegevens?
Uw gegevens worden enkel gedeeld met andere verwijzers op basis van uw toestemming. U dient dan een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Het beroepsgeheim kan worden doorbroken, in geval van bijvoorbeeld kindermishandeling en huiselijk geweld.

Klachtenregeling
Wanneer u klachten heeft, dan is het van belang dat u dit altijd aangeeft, zodat we dit kunnen bespreken en oplossen. Stel dat u er niet uitkomt met uw psycholoog dan kunt u uw klacht altijd melden bij het NIP.

Calamiteiten
Stel dat uw psycholoog onverwacht iets overkomt, in geval van bij voorbeeld overlijden, dan zal er contact met u op worden genomen door een collega-psycholoog.

In een crisissituatie, bijvoorbeeld in geval van een suÔcidepoging, is het van belang, dat u altijd contact opneemt met uw huisarts of crisisdienst. Als u contact legt met uw psycholoog, zal ook zij/hij contact leggen met uw huisarts.

Wachttijden
In principe is de wachttijd kort, niet langer dan 8 dagen. Er kan uiteraard een uitzondering plaatsvinden. Wanneer u contact opneemt, zal er gelijk een afspraak gemaakt worden voor een intake. De behandeling volgt dan 1 week na de intake. Bij een vakantie zal er gekeken worden of u naar een collega psycholoog overgedragen kan worden.

De praktijk voldoet ook aan de volgende kwatiteitscriteria:
 • Binnen deze praktijk wordt er gewerkt volgens de beroepscode voor psychologen opgesteld door het NIP. In deze beroepscode staan de richtlijnen en gedragscode/regels vermeld die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld.
 • De behandelingen vinden plaats op basis van de multidisciplinaire GGZ richtlijnen opgesteld door het Trimbos.
 • Intervisiebijeenkomsten
 • Visitatie - certificaat
 • Bij en nascholing
 • Registratie behandelvaardigheden
 • Kwaliteitsstatuut        klik hier
 • Rom - metingen en aanleveringen (er is een overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen voor aanlevering van Rom-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ, SBG)

Het tarief
Deze praktijk heeft met elke verzekering een contract zodat uw behandeling vergoed wordt. Wel rekening houden met het eigen risico, welke wettelijk is bepaald.

Wanneer u door uw huisarts verwezen naar ons bent, worden de gesprekken door de verzekering vergoed vanuit de basisverzekering. (behalve dus het eigen risico) Voor de behandeling hebben we een verwijsbrief nodig van uw huisarts, ivm de vergoeding van de verzekering.

De praktijk hanteert de tarieven opgesteld door de zorgverzekering. Wanneer u uw afspraak niet 48 uur vooraf afmeld, worden de kosten aan u gedeclareerd.

Bereikbaarheid
Als we u niet persoonlijk te woord kunnen staan, spreek dan uw naam en telefoonnummer in, wij bellen u dan altijd terug. U kunt ook altijd een bericht sturen naar ons algemene mailadres: info@psychologenpraktijktoonen.nlVoor telefonisch contact:
drs Lucienne Toonen:
tel. 024 6753930 - mobiel 06 53615370

Registratie en/of verworven kennis:
 • GZ-psycholoog (BIG)
 • NIP psycholoog
 • Cognitief gedragstherapeut
 • EMDR therapeut
Lidmaatschap:


Praktijkadres Beuningen


Contactgegevens


Postadres
Constantiuslaan 25 Telefoon 024 6753930 Constantiuslaan 25
6642BR Beuningen Mobiel 06 53615370 6642BR Beuningen
Email info@psychologenpraktijktoonen.nl