Relatie-therapie

Soms kan het tussen twee partners moeizaam verlopen in een relatie. Te veel conflicten, onbegrip, geen goede communicatie en andere problemen komen veelvuldig voor in een relatie/gezin.

Psychiater Gert Jan van Gelderen en Psycholoog Lucienne Toonen geven gezamenlijk relatietherapie. Aangezien mannen erg verschillen van vrouwen is het van belang dat de verdeling van man en vrouw goed verdeeld is, vandaar dat er gekozen wordt voor twee begeleiders (man en vrouw).

Relatietherapie is in principe onverzekerde zorg tenzij er ook sprake is van andere psychische problematiek.