logo

 

 

 

        Psychologen en Psychiater

Psycholoog in de regio Beuningen Nijmegen

Verzekeringen - tarieven

Wanneer u door uw huisarts verwezen naar ons bent, worden de gesprekken door de verzekering vergoed vanuit de basisverzekering. (behalve dus het eigen risico) Voor de behandeling hebben we een verwijsbrief nodig van uw huisarts, ivm de vergoeding van de verzekering.

De praktijk heeft met alle zorgverzekeringen een contract voor de BGGZ en de SGGZ. 

Alle gesprekken/activiteiten worden gedeclareerd bij uw zorgverzekering. Van belang is dat u altijd rekening houdt dat u uw eigen risico moet betalen aan de zorgverzekering, welke wettelijk is vastgesteld.

De praktijk hanteert de tarieven opgesteld door de zorgverzekering.

 

Wanneer u uw afspraak 48 uur vooraf afmeldt dan worden de kosten niet aan u gedeclareerd.

Samenwerken met andere zorgverleners.

We werken samen met meerdere zorgverleners, hierbij kunt u denken aan collega’s psychologen/psychiaters. Psycholoog Lucienne Toonen en Psychiater Gert Jan van Gelderen zijn beiden lid van een groot netwerk met andere psychologen en psychiaters (PsyZorg en samenwerking vrijgevestigde psychiaters) Uiteraard is er ook altijd een samenwerking met uw POH bij uw huisarts en uw eigen huisarts.
Uiteraard gaat dan altijd met uw toestemming. Samenwerken met ander zorgverleners is in uw belang. Dit kan zijn om elkaar goed op de hoogte te brengen over uw klachten en behandeling, zodat de behandeling precies past bij uw klachten, het kan ook zijn dat een andere zorgverlener een betere behandeling heeft voor uw klachten. Zie meer info bij kwaliteitsstatuut instellingen.

 

De behandeling

Bij aanvang wordt er altijd een intake afgenomen door de GZ Psycholoog samen met Psychiater, vervolgens wordt er in onderling overleg een behandelplan opgesteld. Er wordt dan samen met u gekeken bij wie u in behandeling komt. Dit kan alleen bij de GZ psycholoog zijn, of alleen bij de psychiater of bij beiden. Het hangt af van, wat voor u het beste is. Er vindt geen vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats. Het eerste gesprek is altijd het eerste deel van de intake en wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekering.  

Tijdens de gesprekken vindt er evaluatie plaats, over hoe u de behandeling ervaart, wat de behandeling u brengt, wat u eventueel mist, of er meer of andere hulpvragen zijn etc. Deze evaluatie zal elk gesprek plaatsvinden. Zowel vooraf, tijdens als aan het einde van de therapie zal met u besproken worden of u zich prettig en op uw gemak voelt en wat we eventueel aan kunnen verbeteren, zodat we komen tot een aanpassende oplossing. Het is van belang dat er een goed contact is tussen u en de behandelaar.

Een gesprek duurt plusminus 45-60 minuten. Het hangt van uw klachten en behoeften af.

Wie is uw aanspreekpunt?

De behandelaar is uw aanspreekpunt. Dit kan zowel de psycholoog als de psychiater zijn.

Hoe wordt er omgegaan met uw patiëntgegevens?

Uw gegevens worden enkel gedeeld met andere verwijzers op basis van uw toestemming. U dient dan een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Het beroepsgeheim kan worden doorbroken, in geval van bijvoorbeeld kindermishandeling en huiselijk geweld.

 

 

Kwaliteitswaarborg

De praktijk voldoet ook aan de volgende kwatiteitscriteria:

 • Binnen deze praktijk wordt er gewerkt volgens de beroepscode voor psychologen opgesteld door het NIP. In deze beroepscode staan de richtlijnen en gedragscode/regels vermeld die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld.

 • De behandelingen vinden plaats op basis van de multidisciplinaire GGZ richtlijnen opgesteld door het Trimbos.

 • Intervisiebijeenkomsten

 • Visitatie - certificaat

 • Bij en nascholing

 • Registratie behandelvaardigheden

 • Kwaliteitsstatuut klik hier

 • Kwaliteitsstatuut psychiater klik hier 

 • Kwaliteitsstatuut instelling klik hier

 • Vrijgevestigden klik hier
 • HKZ certificaat klik hier

 • KIBG

 • AVG klik hier

 • Psyzorg klik hier

 • BGGZ keurmerk klik hier

 • Rom - metingen en aanleveringen (er is een overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen voor aanlevering van Rom-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ, SBG)

Calamiteiten

Stel dat uw psycholoog of psychiater onverwacht iets overkomt, in geval van bij voorbeeld overlijden, dan zal er contact met u op worden genomen door een collega-psycholoog.

Wachttijden

De wachttijd moet u rekenen op plusminus 3 weken, afhankelijk van op dat moment de situatie. Wanneer u contact opneemt, zal er een afspraak gemaakt worden voor een intake. De behandeling volgt dan 1/2 weken na de intake. Bij een vakantie zal er gekeken worden of u naar een collega psycholoog overgedragen kan worden.

Er zijn altijd wachttijden in de GGZ – daar is niet aan te ontkomen.
Samen met de huisarts en/of de praktijkondersteuner(POH) kijken we of u in deze wachttijd extra gesprekken kunt krijgen bij de POH, totdat u in behandeling kunt komen bij de psycholoog. Andere mogelijkheden kunnen zijn: zelfhulp programma’s in de vorm van E-Health of Apps, zodat u de wachttijd gebruikt als voorbereidingstijd. Als de wachttijd te lang duurt dan kunnen we kijken of u terecht kunt bij een andere praktijk en/of u kunt ook advies vragen bij uw verzekering. Ook zij informeren voor u of er ergens anders in een praktijk plek is.

 

Rapportcijfer 2023: 9

Algemene CQI rapport 2023 cijfer 9.

CQI cijfer betekent: uitkomst van onderzoek tevredenheid vragenlijst, die clienten invullen als ze in behandeling zijn geweest. Het laat dus de gemiddelde tevredenheid zien van clienten hoe zij de behandeling hebben ervaren.

We blijven ons altijd richten op steeds verbetering en afstemming met de client(e)

 

 

Praktijkadres Beuningen (Nijmgen)

Constantiuslaan 25
6642 BR Beuningen (bij Nijmegen)

Contactgegevens

Telefoon 024 6753930
Mobiel 06 53615370
Email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Postadres

Constantiuslaan 25
6642 BR Beuningen